Jaarverslag

Via de onderstaande link vindt u het. Bijgevoegd in het document vindt u het verslag kascommissie

Jaarverslag 2023 en Verslag Kascommissie